ILIJAŠ, KANTON SARAJEVO

Izdaju se hladnjače

Predmetna nekretnina skladišno-poslovna zgrada se nalazi na području Ilijaša smještena na granici urbane zone općine u industrijskoj zoni koja je definisana kombinacijom proizvodnih, skladišnih i poslovnih objekata u neposrednoj blizini. Pristup ovoj  zoni  je iz pravca juga.
 
Magistralnom cestom iz pravca Sarajeva, te sjevera -Autoceste Koridora Vc na vremenskoj udaljenosti od cca 2-3 min. vožnje od petlje za Ilijaš. Industrijska zona je opremljena svom infrastrukturom te čini perspektivnu lokaciju za samu općinu kao privredno-poslovnu zonu.

U neposrednoj blizini predmetnog objekta se nalaze zgrade općine Iljaš, shopping centar, supermarketi te autobusko stajalište.

Moguća je i prodaja hladnjače po dogovoru!

SKLADIŠNO – POSLOVNI OBJEKAT

VELIKA I MALA HLADNJAČA

OPIS LOKACIJE:

Zgrada se nalazi na  parceli koja  ima  pravougaoni oblik te je ograničena sa dvije strane saobraćajnicom. Ispred parcele su obezbjeđeni parking prostori te pristup poslovnom dijelu objekta sa istočne strane. Sa južne strane parcela je okrenuta prema saobraćajnici koja predstavlja glavni  ulaz  za  dostavu proizvoda te manipulativni prostor za  vozila  sa prikolicama. Ulaz je orijentisan na  način da  se direktno pristupa na  skaldištbeni prostor sa rampom.

FUNCIONALNOST:

Objekat predstavlja jednu cjelinu od čega poslovni prostor sadrži PRIZEMLJE, SPRAT I POTKROVNU MANSARDU, te je u funcionalnom nizu uz susjedni objekat na sjeveru. Skladištbeni prostor predstavlja aneks osnovnog poslovnog prostora i pristup i utovar u MALU I VELIKU HLADNJAČU je obezbjeđen preko rampe i PREDKOMORE. Sa zapadne strane se nalazi garaža sa 2 mjesta za vozila veličine kamionete.

KONSTRUKCIJA:

Konstruktivni sklop objekta je sačinjen od armirano-betonskih stubovai greda u poslovnom prostoru (raster cca 6m x 6m) te čelične nosača i primarnih i sekundarnih nosača u skladištbenom prostoru.
Temelji su rađeni na betonskim stopama te međusobno uvezani sa betonskim gradama. Vanjski zidovi na poslovnom dijelu su rađeni od zidnog bloka uvezani AB gredama i stubovima te termički izolovani. Objekat skladišta je rađen od posebnih termo panela kako bi se zadovoljili standard: za hladnjače.
Skladistberu prostor je jednoprostorna cjelina bez unutrašnjih pregrada.
Krovna konstrukcija je statički stabilna drvena konstrukcija sa proračunom za mansardni oblik sa limenim pokrivačem dok je u skladištbenom prostoru pokrivanje obezbjedeno preko primarnih i sekundarnih nosaca te sa poslovnom jedinicom čini jednu cjelinu.

KVADRATURA:

Prostor objekta ja dimenzija cca 36m x 28m, dok je veličina prostora oko objekta je cca 1100 m2 garažnog dijela-suhog skladišta 58 m2.

Komora sa pužem za brzosmrzavanje voća, povrća tijesta itd. Kapaciteta ~10 tona na dan zajedno sa kompresorskom postajom po dogovoru. Može se postaviti u garažu-suhi magacin 58m2.

PIŠITE NAM

RENTIRAJTE HLADNJAČU!