NAŠE CIJENE

(Mjesečne)

Iako smo voljni da formiramo posebne cijene, ovo je vodič za usluge i pakete koje nudimo našim klijentima.

rentiranje hladnjače

Velika hladnjača

Cena zakupa na upit

mala hladnjača

Cena zakupa na upit