VELIKA HLADNJAČA

Velika hladnjača za razliku od male hladnjače raspolaze sa površinom cca 245m2 sa mogućnošću skladištenja 512 euro paletnih mjesta na temperaturi od – 18 stepeni. Kao i mala hladnjača pristupa se preko rampe i ekspedicije. Termo paneli debljine cca 20cm omogućavaju kvalitetnu termičku izoliranost objekta sa aspekta hladenja sa minimalnim gubicima. Prateći sadržaji hladnjače su kompresorska stanica cca 27m2, prostor za punjanje akumulatora cca 2m2 i kancelarija magacionera 4m2.Skele su mobilne te predstavtja mogućnost organizacije unutar prostora za maximalni broj paleta.
MAX paleta – MIN prostora = EFIKASNOST

RENTIRAJTE HLADNJAČU!

GLAVNE KARAKTERISTIKE

-245m2 površine
-FIFO (First IN-first OUT) metoda
-svijetla visina 11 m
-512 euro paletnih mjesta
-unutrašnja temeperatura -18 stepeni
-Proces transporta se obavlja putem namjenskog visokopodiznog CROWN viljuškara pogodnog za minuse
-Postoji i diesel agregat za alternativno napajanje strujom
-PREDNOST brzog utovara i distribucija manjih količina zamrznutih proizvoda
-PREDNOST opremanja informacionim sistemom za kontrolu proizvoda